Ann Steiner: Litteratursociologi, bokhistoria och förlagsstudier – en forskningspresentation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Ann Steiner, docent och universitetslektor med inriktning mot litteratursociologi, presenterar sin forskning.

Ordf.: Henrikson