Ann Steiner: forskningspresentation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Ann Steiner, docent och universitetslektor med inriktning mot litteratursociologi, presenterar sin forskning. Mer information meddelas senare.

Ordf.: Henrikson