Ola Sigurdson: "Vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta något som roligt?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

(OBS! Tiden)

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, gästar högre seminariet i retorik för att tala över ämnet

Vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta något som roligt?
Att humor och subjektivitet hör samman har varit tydligt sedan antiken, men synen på hur de hör samman har förändrats under historiens gång. Utifrån sitt trebandsverk Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens presenterar Ola Sigurdson skillnaden mellan instrumentell och existentiell humor, hur dess retoriska funktion är avhängig människans subjektivitet och varför humor tydliggör människans existens som tröskelvarelse.

Ordf.: Lindqvist