Stefano Fogelberg Rota: "Ledsagare i den eviga staden: Guideböcker och reseskildringar till Rom under 16- och 1700-talen"

Högre seminariet i litteraturvetenskap och Uppsala Reselitteraturseminarium (RELS)

Stefano Fogelberg Rota, docent och lektor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola, presenterar aktuell forskning. Mer information meddelas senare.

Ordf.: Henrikson och Kullberg