Dimitrios Iordanoglou: ”Lukianos på svenska”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Högre seminarium i retorik

I ett av våra tidigaste pagana vittnesbörd om vad som då tedde sig som en liten kuriös sekt bland många andra är tonen både svepande och sarkastisk: ”den korsfäste sofistens” följare tror på ett liv efter döden och föraktar därför all rikedom och privata ägodelar, ja, de accepterar vilka stolligheter som helst utan minsta argumentation; lika hård föll de kristnas dom över redogörelsens författare. Enligt den medeltida encyklopedin Suda, Pålverket (både bildningens och trons), ska ”Lukianos från Samosata, även kallad hädaren eller häcklaren […] dela den eviga elden med Satan som sin arvslott i livet efter detta.” Den korta beskrivningen av de kristna förlänade texten i fråga, Om Peregrinos död, en plats i både den spanska och den senare romerska inkvisitionens listor över förbjudna böcker (t.ex. Index librorum prohibitorum, Romae 1559), och det är också en av de texter ur Lukianos mycket väl bevarade corpus – han var förstås flitigt läst – som jag kommer att lägga fram i ny svensk översättning vid seminariet. Tanken är att på sikt publicera ett urval av Lukianos skrifter i svensk översättning, och jag hoppas att få pröva ett antal av dessa översättningar på seminariet. I bästa fall kommer jag också att hinna lägga till någon paratext i form av inledning till Lukianos och/eller till de enskilda texterna. Man behöver inte kunna eller ens titta på grekiskan. Målspråket äger, och jag är mest intresserad av att se om texterna fungerar på och som svenska. Det blir kanske väl frikostigt med material att läsa, och jag tänker nog att ett retorikseminarium kanske främst är intresserat av den historiefilosofiska och stilteoretiska ”Hur man bör skriva historia” samt den retorik- och dialektikprogrammatiska satiren ”Dubbelt åtalad”, men jag diskuterar gärna vilken text som helst och alla synpunkter mottas tacksamt.

Kontakta dimitrios.iordanoglou@uadm.uu.se för att få tillgång till texterna.

Postseminarium på lokal.

 

Ordf: Lindqvist