Svenska litteratursällskapets höstmöte 2021

Välkomna till Svenska Litteratursällskaptes höstmöte, vars tema i år är översättning: Att sy om språkdräkten – den litterära översättningens teori och praktik".

Program

16.15-16.20 Välkomstord

16.20- 16.50 Elin Svahn ”Språkdräkten som aldrig blir gammal? Uteblivna nyöversättningar från 1900-talets mitt och framåt”

16.50-17.20 Malin Podlevskikh Carlström ”Utgivningen av svensk litteratur i Ryssland: Tradition och trender”

17.20-17.30 Paus

17.30-18.00 Claes Wahlin "Skandalen som ledde till översättning”

18.00-18.30 Panelsamtal

 

Välkomna!