”Litteraturvetenskapens framtid"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

I samband med sitt femtioårsjubileum har Tidskrift för litteraturvetenskap bland annat stimulerat till reflektion om hur litteraturvetenskapen kan tänkas utveckla sig under de kommande 50 åren. Ordförande inleder med tankar om vad som vore önskvärda element i en sådan utveckling.

 

Ordf: Pettersson