Carina Burman: "Fakta och påhitt. Att skriva biografi och roman om det svenska 1700-talet."

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Carina Burman berättar om likheter och skillnader under arbetet med två böcker om människor i samma krets, Carl Michael Bellman i den stora Bellman. Biografin (2019) och Anna Charlotta von Stapelmohr i romanen God natt Madame (2021).

Ordf.: Fischer