Mikael Alm: "Kläder och social ordning i 1700-talets Sverige"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom. Länkar mailas ut i kallelsen.
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

OBS: Zoom-seminarium

Mikael Alm är universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Abstract:
Samspelet mellan kläder och social status i tidigmoderna samhällen är välkänt. Hierarkier i klädsel sammanföll med och strukturerade sociala hierarkier och föreställningar om olikhet. Kläder reproducerade inte bara sociala mönster. De användes aktivt av individer och grupper för att göra anspråk och utmana formella gränser. Detta var inte minst fallet under de revolutionära decennierna kring 1700-talets slut. Där tidigare forskning ofta har fokuserat på överflödsförordningar och andra rättsliga åtgärder tas här ett bredare perspektiv. År 1773 utlystes en offentlig pristävling om fördelarna och nackdelarna med en nationell dräkt i Sverige. Med utgångspunkt i de inlämnade svaren sammanförs flera kulturhistoriska fält: social kultur med ordning, hierarkier och föreställningar om olikhet, klädeskultur med synen på klädsel och moraliska aspekter av dräktpraktiker samt visuell kultur med hur åtskillnad kunde göras och med nödvändigheten av en läsbar social ordning.

Presentationen utgår från den nyligen utgivna boken: Sartorial Practices and Social Order in Eighteenth-Century Sweden: Fashioning Difference(New York: Rouledge, 2021).

Ordf.: Fischer