Casper Virkkula: Avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 2-K1028
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

OBS: Ny lokal!

Casper Virkkula lägger fram textmanus till ett avhandlingskapitel om minnesskapande och mytanvändning hos P.D.A. Atterbom

 

Ordf.: Henrikson