Christian Hohenthal: Ritualisering och legitimitet i senmedeltidens svenska krönikor – exemplet tid

Högre seminarium i retorik

Christian Hohenthal som är doktorand i historia vid Uppsala universitet presenterar sina studier om medeltida krönikor (beskrivning meddelas senare).

Postseminarium på lokal

Ordf: Lindqvist