Johan Tralau: ”När uppstod kritik mot självmotsägelser? En tillbakablick på Iliaden och den hettitiska Gilgameshtexten”

Högre seminarium i retorik

Johan Tralau, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet: ”När uppstod kritik mot självmotsägelser? En tillbakablick på Iliaden och den hettitiska Gilgameshtexten”

Under ett antal år har jag utforskat hur ”intern kritik” utvecklades i det antika Grekland, alltså när man började försöka vederlägga varandras ståndpunkter i politiska och moraliska frågor genom att hitta självmotsägelser i dem. Tesen i det bokmanuskript som jag nu försöker avsluta är att det grekiska 400-talet, och särskilt den grekiska tragedin, är avgörande för detta – och inte först Platon under 300-talet, som vissa har hävdat. Men man kan invända att människor rimligen alltid har påpekat självmotsägelser i olika argument. För att möta denna invändning kommer jag att diskutera två betydligt äldre texter, dels Iliaden (särskilt sextonde sången vers 444-7), dels en Gilgameshtext som har bevarats på hettitiska (CTH 341.II.3. §1.4-§2.16). I båda fallen handlar det om gudar som diskuterar huruvida en hjälte, en människa, skall dö. Kan gudarnas diskussion rymma en sådan kritik, ett påpekande om att en annan person motsäger sig själv? Är denna argumentationsteknik i så fall lika gammal, eller äldre, än själva den mänskliga litteraturen?

Postseminarium på lokal.

Ordf: Lindqvist