Kolonialism, litteratur, postkolonialism, litteraturvetenskap. Ett försök till en orientering

  • Datum: –16.00
  • Plats: zoom (länk skickas ut senare som samtliga-mejl och kan av andra rekvireras hos: torsten.pettersson@littvet.uu.se)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

Ordförande inleder (ingen förhandsläsning)

Under 2000-talet har en världsbild med ett dominerande västerländskt fokus allt mer ifrågasatts och ersatts av multifokala perspektiv i en postkolonial värld. För humaniora med en nationell och västerländsk inriktning medför detta en uppfordran att hantera sin traditionella marginalisering av världen utanför Västerlandet. Det har tacknämligt gjorts av enskilda forskare och genom Världens litteraturer (red. Margareta Petersson 2011), men som helhet har den svenska litteraturvetenskapen inte vaknat upp till det nya millenniets utmaning, särskilt inte inom undervisningen.

Hur detta ska göras i praktiken är en fråga för lärarmöten och strategidokument, kanske för en nationell ämneskonferens. I denna seminarieinledning placerar jag in problemkomplexet kolonialism/postkolonialism i ett brett historiskt och förhistoriskt perspektiv. På det sättet vill jag både stimulera till en diskussion om ett mänskligt angeläget ämne och skissera en bakgrund som kan utnyttjas i det konkreta pedagogiska och administrativa arbetet.   

Seminariet hålls i zoom för att möjliggöra deltagande från andra institutioner kring detta vittsyftande ämne. Strax före seminariet skickas en zoomlänk och ett stödpapper ut inom institutionen. Den som inte står på dess utskickslista kan rekvirera dem under: torsten.pettersson@littvet.uu.se

Ordf.: Pettersson