Mats Landqvist: "Funktionsrörelsens retorik"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminarium i retorik

Mats Landqvist är professor i retorik med inriktning mot kriskommunikation vid Örebro universitet.

Abstract

Under seminariet kommer jag att presentera pågående forskning om diskriminerade gruppers retoriska strategier för att öka sina rättigheter, med fokus på den svenska funktionsrörelsen. Forskning pågår i gränslandet mellan disability studies (på svenska handikappvetenskap) och retorik (se t.ex. Dolmage 2014, Mann 2018, Cherney 2019 och Larson 2021). Inte minst handlar det om frågor om agens (agency). Kampen mot ableism förutsätter en vilja att öka, eller förbättra, utsatta människors agens, vilket kan inkludera rätten att själv definiera och beskriva sig inom ramen för den funktionsnedsättning man har. Nya definitioner och benämningar kan i sin tur komma att utgöra en retorisk resurs i en uppdaterad ideologi som inkluderar fler potentiella offentliga aktörer. En utökad agens blir samtidigt en del av en ny vision om en värld med eliminerad eller minskad ableism. Mot den utgångspunkten undersöker jag hur postmodern normkritik och mer traditionella synsätt på diskriminering diskuteras inom Funktionsrätt Sverige (tidigare De Handikappades Riksförbund) och på några intressegruppers webbplatser. 

Litteratur

Cherney, James L. Ableist rhetoric: How we know, value, and see disability. Vol. 11. Penn State Press, 2019.

Dolmage, Jay Timothy. Disability rhetoric. Syracuse University Press, 2014.

Larson, Stephanie R. "The Rhetoricity of Fat Stigma: Mental Disability, Pain, and Anorexia Nervosa." Rhetoric Society Quarterly 51.5 (2021): 392-406.

Mann, Benjamin W. "Rhetoric of online disability activism:# CripTheVote and civic participation." Communication Culture & Critique 11.4 (2018): 604-621.