Robbe Vandersmissen: ”Förlagsvärlden mellan vinst och prestige”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

Robbe Vandersmissen är doktorand i litteraturvetenskap vid Gents universitet i Belgien. Han presenterar sitt forskningsprojekt "Förlagsvärlden mellan vinst och prestige: En empirisk analys av det samtida svenska litterära förlagsfältet i en tid av digital produktion och globalisering” (2021–2025), som fokuserar på kommersialiseringens, digitaliseringens och globaliseringens inverkan på förlagens roll, funktion och ställning i Sverige.

Artikelunderlag finns för den intresserade (kontakta ann.steiner@littvet.uu.se). Det är dock inget krav att ha läst underlaget för att delta.