Aktuell dramaforskning: exemplet Strindberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

Moa Marken, doktorand i litteraturvetenskap och Anna Pettersson, doktorand i scenkonst, presenterar forskning om faderskap i Strindbergs dramatik och förutsättningar och metoder för att expandera skådespelarnas kroppsliga uttryck i en svensk teatertradition.

Ordf.: Williams

Illustration: August Strindberg, porträtt av Edvard Munch (1905) [public domain via wikimedia commons]

Porträtt August Strindberg av Edvard Munch.