Maja Andreasson: Avhandlingsprojekt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Föreläsare: Maja Andreasson, Uppsala universitet
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Maja Andreasson presenterar en plan för sin avhandling i litteraturvetenskap.