Litteratur och moral

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

Mer exakt rubrik meddelas senare men ämnet är konsekvenserna av en fördömande moralisk hållning som i nuet intas till verk, författare och andra kulturpersonligheter från tidigare tider. Frågan är långt ifrån ny men har aktualiserats av kriget i Ukraina och en därav följande kritik av de storryska ambitioner som kan iakttas till exempel hos en del ryska 1800-talsförfattare. Andra exempel att ta upp får gärna meddelas ordförande senast torsdagen den 29 september.