Författare i skamvrån?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

I dagens värld fördöms ofta den hållning som i det förflutna har intagits av skönlitterära verk och/eller författare. Frågan har en lång historia inte minst i den komplexa tyska bearbetningen av kulturpersonligheter som på något sätt var anknutna till nazismen. Nu har den åter aktualiserats av kriget i Ukraina och det krav som den ukrainska författaren Oksana Zabuzjko har ställt på att till exempel ryska 1800-talsklassiker med sympati för tsarrikets imperieideal bör nedgraderas i kanonisering, undervisning och forskning.

Ordförande inleder genom att skissera en modell för hur problemet kan behandlas och ställa frågan: har litteraturvetarna ett ansvar för att i hetsiga och kaotiska debatter upprätthålla vissa logiska distinktioner mellan exempelvis de skönlitterära texterna och författarnas verksamhet utanför dessa texter? I seminariet deltar även Julie Hansen, specialist på rysk litteratur och docent och universitetslektor vid Institutionen för moderna språk, UU. I en andra inledning belyser hon den situation som nu råder inom studiet av rysk litteratur.

Ordf.: Pettersson

Alla välkomna!