Vassilios Sabatakakis & Johan Stenström: "Jacob Jonas Björnståhl – resenär, vetenskapsman och rapportör"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Paula Henrikson och Ingela Nilsson
  • Seminarium

Grekiska seminariet och Högre seminariet i litteraturvetenskap, samseminarium

Presentation: Under sin tolvåriga resa i Europa och vistelse i Konstantinopel och det osmanskt styrda Grekland skrev Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779) brev till tidningsmannen C.C. Gjörwell, som i sin tur lät publicera dem. I breven rapporterar Björnståhl från europeiska metropoler men även perifera och okända platser. Han förser sina läsare med vetenskapliga kommentarer i skiftande ämnen, rapporterar om antika minnesmärken och om klassiska och orientaliska språk, om katolska och ortodoxa kyrkan och om islam, om natur och teknik, berömdheter och vanliga människor, om seder och bruk. I studien Björnståhls resa: Europa och Konstantinopel 1767-1779 (Carla Killander Cariboni, Catharina Raudvere, Vassilios Sabatakakis & Johan Stenström 2021) analyserar  författarna betingelserna för hans rapporter, hans sätt att beskriva och vad som intresserade honom och hans läsare. Det visade sig att Björnståhls brev fick betydelse för greklandsresenärer som kom efter honom, något som också belyses i studien.

Vassilios Sabatakakis är universitetslektor och docent i nygrekiska och Johan Stenström professor emeritus i litteraturvetenskap, båda vid Lunds universitet. Seminariet är ett samarrangemang mellan Grekiska seminariet (Ingela Nilsson) och det högre seminariet i litteraturvetenskap (Paula Henrikson).

Alla är varmt välkomna!