Att skriva litteraturvetenskapligt/populärvetenskapligt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

En återkommande diskussion kring relationen mellan vetenskapligt och populärvetenskapligt/litterärt skrivande är hanteringen av hänvisningar till tidigare forskning. Frågan har till exempel varit aktuell kring utgivningen av författarbiografier. Den rör gränserna mellan litteraturvetenskap och mer populära framställningar; den rör referenshantering, liksom möjligheten att som litteraturforskare nå ut till en bredare allmänhet vilket har en lång tradition inom ämnet. Seminariet vill belysa frågorna både ur författar- och förlagsperspektiv. Medverkande är Carina Burman, författare och docent i litteraturvetenskap, Anders Sjöqvist, förläggare samt Johan Svedjedal, professor em. i litteraturvetenskap, särsk. litteratursociologi.