Emma Clery: "Reintroducing Mary Wollstonecraft: the Linnaeus Connection"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Tim Berndtsson
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Emma Clery, professor i engelsk litteratur vid Uppala universitet, har länge forskat om brittisk litteratur under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Hon arbetar för nuvarande med en volym om Mary Wollstonecraft för serien Very Short Introductions, som ges ut av Oxford University Press.

Texten som står till underlag för föredraget kan rekvireras från Tim Berndtsson från och med den 23 november. Det är inte nödvändigt att läsa texten för att komma på seminariet, men vi vill uppmuntra så många som möjligt att delta i diskussionen.