Vem ammar? Litterära, historiska och praktiska perspektiv på amning

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora (Institutionen för idé- och lärdomshistoria) och MotherNet
  • Kontaktperson: Erika Sigvardsdotter
  • Föreläsning

Öppen föreläsning

Amning är ett viktigt och angeläget ämne för många. Med den öppna föreläsningen "Vem ammar? Litterära, historiska och praktiska perspektiv" vill vi skapa utrymme för utbyte av idéer och diskussion över akademiska ämnesgränser, såväl inom som utanför universitetet. Därför har vi bjudit in föreläsare som kommer att presentera valda historiska, litterära och praktiska perspektiv på amning. Denna öppna föreläsning arrangeras av forskningsnätverket MotherNet tillsammans med Centrum för medicinsk humaniora. Programmet börjar klockan 18.15, lättare fika serveras från 18.00.

Program:

"Det vita giftet. Attityder till amning och bröstmjölk från medeltid till nutid"
Berit Åström, docent i engelsk litteratur, Umeå universitet

"Att erinra sig sin egen flickas ansikte. Om amning i litteraturen"
Anna Williams, professor i litteraturvetenskap, Uppsala Universitet

"Omfamm(n)a. Att mata och nära genom samamning"
Elisa Corubolo, barnmorska