Karl Ekeman: Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6-K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Karl Ekeman presenterar sitt slutmanus. Opponent är Alan Finlayson, University of East Anglia.

Observera byte av lokal!