Linnéa Lindsköld & Åse Hedemark: "Den läsande medborgaren"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Linnéa Lindsköld (Högskolan i Borås) och Åse Hedemark (Uppsala universitet) presenterar sin forskning om statens styrning av läsning och läsare. Resultaten bygger på det gemensamma, VR-finansierade forskningsprojektet ”Att skapa den läsande medborgaren”. Vid seminariet presenteras de förändringar i läsningens politik som projektet har identifierat samt den politiska rationalitet som ligger till grund för politiken. Tillsammans med Anna Lundh arbetar Lindsköld och Hedemark för närvarande med att starta upp ett nytt RJ-finansierat forskningsprojekt ”Det lilla livets läsning”, som handlar om hur läsning har formats i hemmet.

Länk till projektsida för ”Att skapa den läsande medborgaren”: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/att-skapa-den-lasande-medborgaren-offentlig-debatt-och-politik-1945-2017/

Länk till projektsida för ”Det lilla livets läsning”: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/det-lilla-livets-lasning/

Länk till senaste artikel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2023.2187052