Anne Berg: "Debattövningar i kvinnorörelsen, ca 1880–1920"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Föreläsning

Högre seminariet i retorik

Gästföreläsning av Anne Berg, Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Beskrivning

Inom ramen för den första vågen av feminism i Sverige skapades en rad klubbar och sällskap som syftade till att lära kvinnor från olika klasser att debattera och tala offentligt. Däribland kan nämnas Stockholmsklubben Tolfterna och Göteborgs kvinnliga debattklubb. I mitt föredrag diskuterar jag fenomenet debattövning och sätter in det i en vidare historisk kontext och folkrörelsekontext. Jag tar också upp frågan om hur debattövningarna gick till, utifrån det sparsamma källmaterial som organisationerna lämnat efter sig.

Postseminarium på lokal.