Jana Rüegg: Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6–0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Slutventilering av manuskriptet till Jana Rüeggs doktorsavhandling, med den preliminära titeln Publishing Translations. Flows, Patterns, and Power-Dynamics in the Swedish Book Market after 1970. Opponent är Erik Falk, Södertörns högskola.

Avhandlingsmanuskriptet kan rekvireras från Jana Rüegg. Seminariet följs av ett postseminarium.

Presentation

Det är svårt att tänka sig den svenska bokmarknaden utan översättningar – trots att svenska original i dag innehar en dominerande position så har styrkeförhållandena inte alltid sett ut så gentemot den översatta litteraturen, och vilka källspråk som har varit viktiga för den svenska bokmarknaden har skiftat över tid. Utgivningsstatistik över översatt litteratur finns att tillgå, ändå vet vi förhållandevis lite om vilka aktörer, som förlag och översättare, som bär upp denna utgivning i en samtida kontext. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur svenska förlag har utgivit översatt litteratur och vilka utgivningsmönster som finns särskilt för perioden 1970–2016.

Sammanläggningsavhandlingen består av två delstudier, den redan publicerade Nobelbanor. Svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970 (2021) och den pågående studien Förmedla och förlägga. Utgivningen av översättningar från franska, tyska och spanska 1970–2016 på svenska förlag [arbetstitel]. Därtill kommer jag även att skriva en engelskspråkig kappa där båda studier presenteras och diskuteras. Det manus som kommer att diskuteras under slutventileringen är Nobelbanor och ett utkast av Förmedla och förlägga.