Retoriska typer? Diskussion om ett antologiprojekt med deltagande forskare från Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Mer information meddelas senare.