Ellen Jonsson: Avhandlingsprojekt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Ellen Jonsson presenterar sitt avhandlingsprojekt om folkbegreppet i svensk politisk retorik. Textunderlag kan rekvireras från och med 16 maj från författaren.