Magdalena Rozenberg: Presentation av avhandlingsprojekt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Magdalena Rozenberg presenterar sitt avhandlingsarbete om mor-dotterrelationer i nordisk samtidslitteratur. Textunderlag kan rekvireras från och med den 23 maj genom att skicka ett e-postmeddelande till magdalena.rozenberg@littvet.uu.se.