Maja Andreasson: Avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Maja Andreasson lägger fram ett avhandlingskapitel.

Kapitlet kan rekvireras från maja.andreasson@littvet.uu.se from den 19/10.