Torsten Pettersson: "Hjalmar Gullberg och karensdagen. Om argumentationsprinciper i litteraturvetenskap och retorik"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminarium i Litteraturvetenskap / Samseminarium med ämnet Retorik

Ordförande inleder detta samseminarium med att beskriva en allmän kunskapsteoretisk princip som spelar en stor roll i vetenskapligt tänkande. Därefter illustrerar han denna princip dels med dels med en egen tidigare litteraturvetenskaplig analys av Hjalmar Gullbergs samlade produktion, dels med en ny analys i retorikämnets anda av den svenska blockpolitiken och dess klassiska åsiktsdifferenser gällande bl.a. karensdagen.   

Vid sidan om att presentera en viss ny substans vill framställningen framför allt belysa former av vetenskaplig argumentation som är gemensamma för de två ämnena. Samtidigt avtecknar sig kanske skillnader i utformning och tillämpning som seminariet kan lyfta fram och beskriva. Förhoppningen är att detta kan utveckla en förståelse av ämnenas gemenskap och egenart.

Inför seminariet kan deltagarna läsa Torsten Pettersson, ”Evigheters tålamod. Jaget, världen och Gud i Hjalmar Gullbergs diktning”,  Samlaren 121 (2000), 137–59, med en metablick riktad mot argumentationsprinciper (artikeln kan googlas på sin titel). Det kan också vara nyttigt att läsa (delar av) den nya svenska regeringskonstellationens s.k. Tidöavtal som nås över internet, bl.a. via TT.