Linus Ljungström: Disputation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-1023 (Geijersalen)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Disputation

Linus Ljungström försvarar sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap: Jordnära ordbrottningar. Bygdeskildringar som modernistisk ordkonst hos Stina Aronson, Tage Aurell, Stig Dagerman och Sara Lidman.

Fakultetsopponent är FD, universitetslektor Christer Ekholm (Göteborgs universitet). I betygsnämnden ingår docent Jon Helgason (Linnéuniversitetet), docent Anna Jörngården (Stockholms universitet) och docent Carin Östman (Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet), med docent Andreas Hedberg (Litteraturvetenskapliga inst., Uppsala universitet) som reserv. Ordförande vid disputationen är professor Torsten Pettersson (Litteraturvetenskapliga inst., Uppsala universitet).