Birgitta Wistrand om Sophie Adlersparre

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Fil.doktor Birgitta Wistrand presenterar dispositionen till sin kommande biografi över publicisten, feministen och litteraturkritikern Sophie Leijonhufvud Adlersparre (Esselde) (1823–1895) och diskuterar frågan om hur man biografiskt levandegör hennes person, idéer och insatser.