Fanny Söderbäck: ”Födandets paradoxer: Om kropp, födande och moderskap”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Forskningspresentation av Fanny Söderbäck, Södertörns högskola. 

Beskrivning:

I denna föreläsning undersöker Fanny Söderbäck paradoxen i att kvinnor simultant har fråntagits sin aktiva roll i prokreation och födande (genom den manliga approprieringen av födande och den historiskt dominanta synen på den havande kvinnan som passivt kärl) och reducerats till rollen som föderskor (genom en nästintill hegemonisk social förväntan att kvinnor ska bli mödrar). Söderbäck analyserar den historiska kontexten (filosofisk, religiös, vetenskaplig) i vilken denna ’födandets paradox’ uppkommit och reproducerats, samt utforskar möjligheten att vägra paradoxens dikotomi till förmån för ett egensinnigt förhållande till moderskapet som levd realitet och komplex erfarenhetshorisont.