Fanny Söderbäck: Gästföreläsning om kropp, födande och moderskap

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Fanny Söderbäck, Södertörns högskola, talar om sin forskning om kropp, födande och moderskap.