Malin Drugge: Avhandlingsprojekt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Malin Drugge ger en kort, introducerande presentation av sitt avhandlingsprojekt Hembygd, natur och lärande i Anna Maria Roos och Elsa Beskows/Herman Siegvalds skönlitterära läseböcker för småskolan 1912–1937 (arbetstitel). Därefter diskuteras en första version av ett analyskapitel som är tänkt att fungera som en introduktion till de ifrågavarande läseböckerna och som bland annat innefattar en kvantitativ innehålls- och genreanalys. Textunderlag kan rekvireras från den 25 maj via e-post till malin.drugge@littvet.uu.se.