Jesper Olsson: "'Hallå där, nu suckar jag'. Om ljudinspelning i svensk poesi"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Forskningspresentation av Jesper Olsson, Uppsala universitet.

Beskrivning:

Citatet i rubriken är hämtat från Gunnar Ekelöfs första inspelning på trådbandspelare kring 1950. Det är också titeln på det forskningsprojekt som jag inleder denna höst och som ska presenteras på seminariet. Projektet ägnas åt den inspelade poesins historia i Sverige från ca 1900 fram till 1960-talet. I fokus står frågor om estetik och teknologi, lyssnande och läsande och om framväxten av en ljudande litteratur under det förra seklet, vilken kan fungera som ett slags genealogi för den digitalt baserade litteratur som idag uppstått med ljudboken.