David Håkansson, Karl Berglund och Mats Dahllöf: "Hur talar romangestalterna? Ett seminarium om litterär dialog"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

David Håkansson, Uppsala universitet: ”Dialog, språkhistoria och språklig förnyelse”

Karl Berglund och Mats Dahllöf, båda vid Uppsala universitet: ”Dialog som narrativ byggsten”

Beskrivning:

Att författare återger vad romangestalter säger i formen av dialog är en så pass vedertagen del av fiktionsprosan att man som läsare knappast tänker på det. Men hur dialogen är utformad och vilka syften den fyller i litterära narrativ skiljer sig en hel del från övrig berättande text. Dessutom finns det stora skillnader mellan litterära epoker, genrer och enskilda författare och verk. Trots detta är den litterära dialogen som form och fenomen förhållandevis outforskat inom litteraturvetenskapen. I det här seminariet kommer presentationer från två pågående forskningsprojekt att diskutera hur dialog används och har använts i svensk skönlitteratur, från 1800-talet till dagens bokmarknad. Bägge har utgått från digitala metoder för att identifiera dialog maskinellt.