Theodor Lalér: Avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Jon Viklund
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Theodor Lalér lägger fram ett kapitel ur sin kommande doktorsavhandling. Underlag kan rekvireras en vecka före seminariet per theodor.laler@littvet.uu.se.