Karl Ekeman: Disputation

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Disputation

Disputation

Varmt välkomna när Karl Ekeman försvarar sin avhandling In Want of a Sovereign: Metapolitics and the Populist Formation of the Alt- Right. Opponent är professor Yannis Stavrakakis, Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki.

Avhandlingen undersöker hur Alt-Right (sv. ”alternativhögern”) formerades som en symbolisk politisk identitet i samband med presidentvalet i USA 2016. Undersökningen av denna formering indikerar att de kritiska diskursiva praktiker varmed radikala högerrörelser ofta bekämpas och förkastas i själva verket kan bidra till deras utbredning och interna koherens. Avhandlingen diskuterar dessa praktiker i relation till idén om ett post-politisk diskursivt tillstånd och utifrån Ernesto Laclaus politiska teori och populismbegrepp. Genom att läsa Alt-Right som en populistisk formation i Laclaus mening, men som en formation som kräver att Laclaus populismteori vänds ut och in, föreslås nya perspektiv på populismens samtida villkor.

För mer information, se Engaging Vulnerability

I betygsnämnden sitter: Frida Beckman, Stockholms univrsitet, Paula Diehl, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Ola Sigurdson, Göteborgs universitet. (Reserv: Janne Linqvist, Uppsala universitet)

Ordförande: Mats Rosengren, Uppsala universitet.