Frida Buhre och Jonathan Josefsson: ”Ungas strategier för demokratiskt inflytande i miljöpolitiken: Exempel från tre arenor”

Högre seminariet i retorik

Forskningspresentation av Frida Buhre, Uppsala universitet, och Jonathan Josefsson, Linköpings universitet. 

Abstract meddelas senare.