Mattias Pirholt: Poetry in Motion: "Nedslag i den ekfrastiska praktikens historia – en forskningsretrospektiv"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Forskningspresentation av vår nya medarbetare Mattias Pirholt, Uppsala universitet.

Beskrivning:

Jag kommer att återvända till och knyta samman ett antal intermediala läsningar jag har gjort, från och med min doktorsavhandling om Birgitta Trotzig från 2005 till en kommande publikation om Nathaniel Hawthornes The Marble Faun. Dessa kommer att kompletteras med exempel från Johann Wolfgang Goethe och Carl Jonas Love Almqvist. Jag kommer att peka på ekfrasens transcendenta drag, hur dess närvarande materialitet för in en rörelse mot det transcendenta i den poetiska texten.