Malin Drugge: Slutventilering

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Slutventilering av manuskriptet till Malin Drugges doktorsavhandling. Extern opponent: Olle Widhe, Göteborgs universitet. Närmare uppgifter lämnas senare.