Angela Steidele: ”Också livet är inget annat än konst – om poetik och berättelser, hans och hennes”

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Forskningspresentation av Angela Steidele.  

Abstract: I ett flertal romaner, biografier och essäer har den tyska författaren och fil dr i litteraturvetenskap Angela Steidele speglat historien som nutid, konsten som vetenskap och kärleken som provokation. Under seminariet kommer Steidele att presentera sin personliga poetik som en författare som undersöker historiska ämnen från 1700- och 1800-talet genom att uppmärksamma den litteratur- och idéhistoriska traditionens luckor. Steideles senaste bok, Aufklärung. Ein Roman (2022), porträtterar upplysningens löften och avgrunder i Leipzig, i synnerhet med blick för stadens kvinnor som musiker och boktryckare, poeter och skådespelare, naturfilosofer. Flera av hennes tidigare böcker utforskar lesbisk kärlek i historien, såsom Männerkleider (2021), Anne Lister (2017; engelsk översättning Gentleman Jack) och Geschichte einer Liebe. Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens (2010)

Seminariet hålls på engelska.