Tema genetisk kritik: Forskningspresentationer av Malin Nauwerck och Josefine Hilfling

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Seminariet kommer att diskutera genetisk kritik och författares arbetsprocesser utifrån presentationer av två pågående forskningsprojekt, det ena om Astrid Lindgrens stenograferade manuskript och tillkomsten av Bröderna Lejonhjärta, det andra om de omarbetningar som den danske nobelpristagaren Henrik Pontoppidan gjorde av sina romaner. Gäster vid seminariet är Malin Nauwerck, Uppsala universitet/Svenska barnboksinstitutet och Josefine Hilfling, Københavns Universitet

Seminariet hålls på svenska/danska, och följs av postseminarium på lokal.

Presentationer:

Malin Nauwerck: "Manuskriptutgåva av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta: hur, varför och för vem?"
Astrid  Lindgrens stenograferade utkast och manus till Bröderna Lejonhjärta (1973) har nyligen digitaliserats och translittererats i det tvärvetenskapliga projektet ”Astrid Lindgren-koden” (2020–2023). Dessa handskrivna originalmanuskript kommer framöver att tillgängliggöras i en textkritisk utgåva som presenterar romanen och dess tillkomstprocess i sitt historiska och bokhistoriska sammanhang.
      Utgåvan blir den första som erbjuder en inblick i Lindgrens skapande, men också den första som baseras på stenograferat material. Vilka textkritiska principer bör styra en sådan utgåva, vilka bok-, medie- och  litteraturhistoriska frågeställningar aktualiserar den? Vad innebär barnlitteraturens specifika förutsättningar, och hur kan det barnlitterära kulturarvet tillgängliggöras för barn likväl som för vuxna?

Josefine Hilfling: "En model for epigenetisk analyse? Om at analysere et værks tilblivelsesproces, når forfatteren reviderer sine publicerede tekster"

Henrik Pontoppidan (1857-1943) omarbejdede sine tekster efter deres udgivelse, men bevarede ikke sine manuskripter. Hans arbejdsmåde udfordrer den genetiske kritiks teorier og metoder, som er konciperet ud fra forestillingen om, at et værks tilblivelsesproces findes i dets manuskripter (de Biasi 1996). I dag har både fransk og angloamerikansk genetisk kritik anerkendt, at et værks tilblivelsesproces kan fortsætte efter dets publikation (Genesis 2017; Van Hulle 2014). Ikke alle dele af det teoretiske og metodiske apparat er dog blevet opdateret i henhold til denne anerkendelse; og da manuskripter og publikationer kræver forskellige tilgange, opstår der udfordringer.