David Malm: "Insamling och reform: det statliga kunskapssubjektet 1786-1825"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Forskningspresentation av David Malm, Stockholms universitet. 

Beskrivning: 

David Malm presenterar en delstudie ur sin kommande doktorsavhandling. Delstudien följer Svenska Akademiens första försök att, som Gustav III uttryckte sin önskan, ”stifta för språket lagar”. Konkret betydde det att bestämma den svenska grammatiken, ordförrådet och stavningssättet. Fokus ligger på de sätt varmed Akademien samlade in underlaget för dessa språkreformer. Svenska Akademiens arbete betraktas som ett fall av många där den svenska staten var sysselsatt med att samla för att kunna genomföra sina reformer. Hur kommer det sig? Vad skulle samlandet åstadkomma? Och vad hade samlandet för effekter på reformerna?

Text kan rekvireras från david.malm@idehist.su.se eller paula.henrikson@littvet.uu.se från och med 11 januari.