Kalendarium VT 2015

Gå direkt till januari, februari, mars, april, maj eller juni!

Januari

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: januari månads Bulletin.

Tisdag den 20 januari

Allmänna seminariet – Retorik
15.15-17.00; 6-0031
Jesper Svenbro presenterar fyra nya dikter. Även Svenbros studier av Sapfo kommer att diskuteras. Dikterna samt en sen studie av Sapfo finns tillgängliga för utskick. Maila till Mats Rosengren eller Jon Viklund för material. 

Tisdag den 27 januari

Allmänna seminariet - Retorik
15.15-17.00 (OBS! Ny tid!); 6-K1005 (Mallas salong)
Janne Lindqvist presenterar tankar kring revideringen av sin Klassisk retorik för vår tid. För material, hör av er till Janne Lindqvist.

Onsdag den 28 januari

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
16.15–18.00 (OBS! Tiden!); 6–0022 (Engelska Parken Humanistiskt Centrum)
Vårens första 1700-talsseminarium ägnas åt aktuell forskning inom ekonomisk historia: doktoranderna Måns JANSSON, Sarah LINDEN PASAY och Hedvig WIDMALM, presenterar sina avhandlingsarbeten. Seminariet anordnas i samarbete med Ekonomisk-historiska institutionen.

Februari

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: februari månads Bulletin.

Torsdag 12 februari

Allmänna seminariet - Retorik
(OBS! Flyttat till torsdagen den 7 maj!)
15.15–17.00; 6-0031
Sofi Qvarnström, KOM, Lunds universitet: "Marknaden som stilfrämjare. Retorisering och mediering av politiska berättelser kring sekelskiftet 1800/1900". Se särskild presentation i Bulletinen!

Forskningsnoden "1700-tal: Sverige i världen - världen i Sverige"
18-20; 2-1024
Samseminarium med University of Liverpool via videolänk. Ros Powell, Liverpool Hope University: "Linnaeus, Analogy and Taxonomy: Putting Plants into Poetry, 1735-1807" och Hanna Hodacs, Warwick: "Linnaean Natural History as a Material Culture".

Tisdag 17 februari

Kollokvium - Litteraturvetenskap
13.15–15.00; 6-K1005
"Perspektiv på digital humaniora", presentation av några forskningsinsatser på ett expansivt område med inledningar av Karl Berglund, Tuva Haglund och Andreas Hedberg. Se särskild presentation i Bulletinen!

Onsdag 18 februari

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
16.15-18.00; Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 6 rum K1031
Doktorand Lisa Hellman, Stockholm: ”De svenska ostindiefararna i Kanton – vänner, älskare och frimurare”. Postseminarium. Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 19 februari

Allmänna seminariet - Retorik
15.15–17.00; 6-0031
Charlotte Hommerberg, Linnaeus University: "Bringing consumption reviews into relief by combining appraisal and argumentation analysis – the case of Robert Parker’s wine reviews". Se särskild presentation i Bulletinen!

Tisdag 24 februari

Kollokvium - Litteraturvetenskap
13.15-15.00; 6K-1005
Tim Berndtsson: framläggning av ett utkast till inledningskapitlet på avhandlingen. Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 26 februari

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
15.15-17.00; 6-0031
”Fiktion som belysning av historia – pedagogiska fördelar och fallgropar”. Linn Areskoug, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, inleder med både litteratur och film som exempelmaterial.

Mars

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: mars månads Bulletin.

Tisdag 3 mars

Kollokvium - Litteraturvetenskap
(OBS! Inställt!)
"Att undervisa Selma Lagerlöf i USA: Sagotant-Nej; Badass-Yes". Ann-Charlotte Gavel Adams, professor vid University of Washington i Seattle och Barbro Osher Endowed Chair in Swedish Studies, talar om hur Selma Lagerlöfs verk undervisas och integreras i kurser vid amerikanska universitet och hur översättningar och förväntningshorisonter spelar in för hur hon läses och uppfattas av amerikanska studenter.

Tisdag 10 mars

Allmänna seminariet - Retorik
13.15-17.00, med halvtimmes paus kl. 15.00; 6-0023
Seminarium om politisk retorik. Charlotta Seiler Brylla (Stockholms universitet), Otto Fischer (Humboldt-Universität/Uppsala universitet), Orla Vigsø (Göteborgs universitet), Jon Viklund (Uppsala universitet) presenterar olika perspektiv på politisk kommunikation. Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 12 mars

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
15.15–17.00; 6–0031
Textkritiska perspektiv. Presentation av några stora pågående utgivningsprojekt: August Strindberg (Per Stam), C.J.L. Almqvist (Johan Svedjedal). Hjalmar Söderberg (Barbro Ståhle Sjönell). Seminariet ordnas i samarbete med Gunnel Engwall, Elena Balzamo och Lotta Gavel Adams, SCAS. Postseminarium. Se särskild presentation i Bulletinen!

Tisdag 17 mars

Kollokvium - Litteraturvetenskap
13.15–17.00 (med paus); 16–2044 (OBS! Tid och lokal!)
Workshop kring Litteraturbanken och de resurser den erbjuder inom digital humaniora. Inledningar av Mats Malm (föreståndare för Litteraturbanken) och Lars Borin (föreståndare för Språkbanken). Seminariet är ett samarrangemang mellan institutionerna för litteraturvetenskap och nordiska språk. Postseminarium. Se särskild presentation i Bulletinen!

Onsdag 18 mars

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
16.15-18.00; Engelska Parken, Humanistiskt Centrum, hus 2, rum K1022 (OBS! Ändrad lokal!)
Professor Robin A. Robinson, University of Massachusetts, Dartmouth: "(Re)Producing Labor in Colonial America: Trafficking and Exploitation of British Women Convicts as a Matter of Policy". Postseminarium. Se särskild presentation i Bulletinen!

Svenska Litteratursällskapet
16.15-18.00; Geijersalen
Årsmöte 2015. Professor Sara Danius föreläser om "Proust och inversionen". Efter föreläsningen följer en buffé för anmälda deltagare (anmälan görs till Linn Areskoug).

Torsdag 19 mars

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
15.15–17.00; 6–0031
”Negotiating Motherhood”. Föreläsningar av professor Gabriele Griffin, York University, och professor Christine Hamm, Universitetet i Bergen, i anslutning till projektet Negotiating motherhood in contemporary Swedish society: Literary, medical and media discourses. Gabriele Griffin: ”Mediated Motherhood: Technologized Mothering in the 21st Century”. Christine Hamm: ”When the mother disappears: Happy Sally (2004) and Siss og Unn (2008) as trauma-texts about motherhood”. Seminariespråk: engelska. Se särskild presentation i Bulletinen!

Måndag 23 mars

Svensk litteratur i världen
15.15; 16-1059
R. A. Robinson, Department of Sociology and Anthropology, University of Massachusetts, Dartmouth: "Interpreting Stieg Larsson & Henning Mankell. Violence and Resistance in an Idealized Sweden". Seminarium i samarbete med Engelska institutionen.

Tisdag 24 mars

Allmänna seminariet - Retorik
13.15–15.00; 6-K1005
Erik Bengtson lägger fram en första skiss till ett avslutande kapitel i sin avhandling Mytisk argumentation. Kapitlet behandlar Ernst Cassirers filosofi om symboliska former i relation till Charles Sanders Peirce semiotiska tänkande. Text finns tillgänglig från 18 mars, mejla Erik Bengtson.

Fredag 27 mars

Disputation
13.15–15.00; 6–1023
Tanja von Dahlern försvarar sin doktorsavhandling: Moving Images of Literature: Transformations of Literature in Contemporary Video and Film Installation Art. Opponent: docent Jesper Olsson, Linköpings universitet. Se särskild presentation i Bulletinen!

30 mars–1 april

Allmänna seminariet - Retorik
Dilip Gaonkar, School of Communication, North Western University, USA, ger tre föreläsningar i Uppsala och Stockholm:

1. Måndag 30/3, 14–16, Filosofiska institutionen, UU, Eng2-1022: “Coveting Crowds and Fearing Riots”. Samseminarium med Filosofiska institutionen, UU, och Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Se särskild presentation i Bulletinen!

2. Tisdag 31/3, 13.15–15.00, Litteraturvetenskapliga institutionen, Eng 6-0031: "The Rushdie Apology and the Liberal-Secular Default Mode”. Samseminarium med Litteraturvetenskapliga avdelningen. Se särskild presentation i Bulletinen!

3. Onsdag 1/4, 14.00–16.00, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, MA613: ”Rhetoric between Inquiry and Writing (Composition)”. Samseminarium med Filosofiska institutionen, UU, och Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Se särskild presentation i Bulletinen!

April

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: april månads Bulletin.

Onsdag 15 april

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
16.15-18.00; Engelska Parken, Humanistiskt Centrum, hus 2, rum K1022 (OBS! Ändrad lokal!)
Professor Sandro Jung, Universitetet i Gent, och fil. dr Alfred Sjödin, Lund: ”Scottish and Swedish Eighteenth-Century-Poetry: The Long Poem”. Postseminarium. Se särskild presentation i Bulletinen!

Tisdag 21 april

Kollokvium - Litteraturvetenskap
13.15–15.00; 6–0031
“Hur fungerar antidemokratiska personligheter? Ledande nazister i fiktionslitteraturens belysning.” Ordförande Torsten Petterson inleder (ev. på engelska). Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 23 april

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
15.15–17.00; 6–0031
Seminarium om androgynitet. Hur har androgynen fungerat som skönlitterär gestalt, idé och symbol? Katarina Båth, Moa Holmqvist och Niclas Johansson presenterar delar av sina respektive avhandlingskapitel om androgynitet. Material tillgängligt fr.o.m. 16 april. Läs mer i Bulletinen!

Tisdag 28 april

Allmänna seminariet - Retorik
13.15–15.00; 6-K1005
Anneli Bowie, University of Pretoria, South Africa/UU: ”Exploring the rhetorical orientations of visual design trends from a Burkean perspective”. Se särskild presentation i Bulletinen!

Öppen föreläsning på Uppsala stadsbibliotek
18.00-19.00; Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen
Olle Nordberg: ”Myt och verklighet om 18-åringars läsande. Läsarattityder och litterär kompetens hos svenska gymnasister”

Maj

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: maj månads Bulletin.

Onsdag 6 maj

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
18.15–20.00; SCAS, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Thunbergssalen (OBS! Tid och plats!)
Professor Dena Goodman, University of Michigan: "Science in the Service of a Conquering State, 1793-1814”. Seminariet anordnas i samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Historiska institutionen och Avdelningen för vetenskapshistoria. Postseminarium. OBS! Anmälan senast 3 maj till Marie-Christine Skuncke. Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 7 maj

Allmänna seminariet - Retorik
15.15–17.00; 6-0031
Sofi Qvarnström, KOM, Lunds universitet: "Marknaden som stilfrämjare. Retorisering och mediering av politiska berättelser kring sekelskiftet 1800/1900". Se särskild presentation i Bulletinen!

Tisdag 19 maj

Öppen föreläsning på Uppsala stadsbibliotek
18.00-19.00; Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen
Ola Nordenfors: ” ’Det blir vackert där du går’. Om Pär Lagerkvists dikter i Gunnar de Frumeries tonsättningar”

Onsdag 20 maj

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
16.15–18.00; Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 2, rum 1024. (OBS! Lokal!)
Fil. dr Carolina Brown Ahlund, Uppsala universitet, Campus Gotland: ”Kvinnligt brevskrivande och bekvämlighetskultur i 1700-talets porträtt- och bildkonst”. Seminariet anordnas i samarbete med Konstvetenskapliga institutionen. Postseminarium. Se särskild presentation i Bulletinen!

Tisdag 26 maj

Nodansökningsseminarium
12.30; 6-K1031
Med anledning av fakultetens utlysning av nodmedel kallas till möte. Vid mötet får de som planerar en nodansökan en möjlighet att presentera den för institutionen. Mötet syftar också till att fånga upp möjligheter till samarbeten.

Kollokvium - Litteraturvetenskap
15.15–18.00; 6-K1031 (OBS! Lokalen!)
Katarina Båth slutventilerar sin avhandling Hugskott, luftsprång och vilda bizarrerier. Ironins skiftningar och jagets förvandlingar hos Atterbom, Schlegel och Tieck. Särskilt vidtalade granskare är Anna Bohlin och Roland Lysell. Avhandlingen läggs i sedvanlig ordning ut på institutionen men kan också fås via mejl från Katarina Båth. Se särskild presentation i Bulletinen!

Juni

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: juni månads Bulletin.

Torsdagen 4 juni

13.15–17.00; Ihresalen (OBS! Tid och plats!)
Minisymposium: Literary Scholarship, Philosophy, Gender Studies

  • 13.15–14.45 - Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University: “’Nothing Is Hidden’: Wittgenstein on reading and critique after the hermeneutics of suspicion”. Se särskild presentation i Bulletinen!
  • 15.30–17.00 - Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University. “Thinking Through Examples: What Can It Do for Feminist Theory?”. Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 11 juni

Allmänna seminariet - Retorik
15.15–17.00; 6-0031
Ventilering av Frida Buhres licentiatavhandling, Speaking the Anachronisms: Arendt, Politics and Temporality. Opponent: Victoria Fareld, Stockholms universitet. Se särskild presentation i Bulletinen!