New book on Swedish literature in France

2022-02-27

Andreas Hedberg, Ord från norr. Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945 (SUP, 2022).

News

Last modified: 2024-02-01