Sigrid Schottenius Cullhed medförfattare till inspel till regeringen

2023-10-25

Sigrid Schottenius Cullhed har varit medförfattare till ett inspel till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Inspelet innehåller åtgärder på tre områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Inspelet överlämnades på FN-dagen den 24 oktober av Sveriges Unga Akademi. 

News

Last modified: 2024-02-01