Mats Rosengren and Erik Bengtson participate at the workshop "Doxa og episteme"

2018-05-03

Mats Rosengren is key-note speaker and Erik Bengtson presents his research at the workshop "Doxa og episteme – Workshop og oppstartsmøte i Nordisk nettverk for filosofi og retorikk", May 22-23, 2018, University of Bergen

News

Last modified: 2024-02-01