New book published: Böckernas tid. Main editor Johan Svedjedal.

2018-12-18

A new anthology has been published: Böckernas tid. Svenska förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943. Johan Svedjedal is main editor.

The following with a PhD from the department have contributed: Gunnel Furuland, Jerry Määttä, Erik Peurell, Johan Svedjedal, Petra Söderlund and Åsa Warnqvist.

News

Last modified: 2024-02-01