Releasefest till ny antologi med Retoriska och litteratur-filosofiska undersökningar i coronas tid

2022-03-08

Antologin Pandemiska reflektioner. Retoriska och litteratur-filosofiska undersökningar i coronas tid är skriven och sammanställd av forskare vid institutionen. Boken finns tillgänglig digitalt!

Med anledning av publikationen kommer RELIF ordna en releasefest, onsdagen den 30 mars, på institutionen. Releasefesten äger rum kl. 16.15 i sal 6-0022 och alla intresserade är varmt välkomna! Vi kommer där kort att presentera antologin och därefter följer mingel med förfriskningar. Vi hoppas att så många som möjligt kan och vill delta i firandet av denna publikation till vilken flera av institutionens forskare har bidragit.

De sju bidragen i antologin använder historien, konsten, litteraturen och retoriken i sina försök att skapa sammanhang i det svåröverblickbara komplex som pandemin utgör, där politiska, ekonomiska, sociala, medicinska och existentiella aspekter tillsammans har genererat en rad olika, ofta motstridiga, berättelser och diskurser. Antologin famnar från peståren i Aten på 400-talet fvt, via samtida sorgeritualer, krishantering, kritiska konstinstallationer till nutida försök att förutsäga framtiden i den i sammanhanget kongeniala genren science fiction.

Du hittar alla bidrag här.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01